Harmonogram pro školní rok 2017/2018


1. pololetí: 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018
2. pololetí: 1. 2. 2018 - 29. 6. 2018
Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2018
Jarní prázdniny: 5. 3. – 11. 3. 2018
Velikonoční prázdniny: 29. a 30. 3. 2018


 • přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období do 24. 11. 2017
 • 1. čtvrtletní klasifikační porada: 7. 11. 2017
 • třídní schůzky SRPŠ: 13. 11. 2017 elektro oddělení a 14. 11. 2017 strojní oddělení
 • maturitní ples: 2. 2. 2018
 • pololetní klasifikační porada: 29. 1. 2018
 • dny otevřených dveří: 1. a 2. 12. 2017, 12. 1. a 13. 1. 2018
 • LVZ 1. roč.: 24. 2. – 3. 3. 2018
 • odevzdání IMP: 12. 3. 2018
 • odevzdání seznamu literárních děl ředitelce školy do 31. 3. 2018
 • přijímací řízení do denního studia: 1. kolo – 12. 4. a 16. 4. 2018
 • volba zaměření (1. ročník strojírenství, 2. ročník elektrotechnika): 30. 4. 2018
 • písemné práce z ČJL a z cizího jazyka – 11. 4. 2018
 • didaktické maturitní testy: 2. 5. – 9. 5. 2018
 • ústní maturitní zkoušky společné a profilové části:
  - 21. 5. – 25. 5. 2018 I4B, EA4
  - 28. 5. – 1. 6. 2018 SM4A, SC4A, SM4B, SC4B
 • slavnostní zakončení školního roku: 29. 6. 2018