Harmonogram pro školní rok 2019/2020


1. pololetí: 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020
2. pololetí: 1. 2. 2020 - 30. 6. 2020
Podzimní prázdniny: 29. a 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020
Jarní prázdniny: 3. 2. – 9. 2. 2020
Velikonoční prázdniny: 9. 4. 2020


 • adaptační kurzy – 1. ročník: ST1, SZ1, OB1, ET1 16. – 18. 9. 2019, I1A, I1B – 18. – 20. 9. 2019
 • maturitní ples: 14. 2. 2020
 • pololetní klasifikační porada: 24. 1. 2020
 • dny otevřených dveří: 29. a 30. 11. 2019, 12. 2. 2020
 • lyžařský kurz 1. roč.: 22. 2. – 29. 2. 2020
 • odevzdání IMP: 28. 2. 2020
 • odevzdání seznamu literárních děl ředitelce školy do 30. 3. 2020
 • třídní schůzky SRPŠ: 20. 11. 2019 elektro oddělení a 21. 11. 2019 strojní oddělení
 • volba zaměření (1. ročník strojírenství, 2. ročník elektrotechnika): 30. 4. 2020
 • volba seminářů pro 4. ročník: 30. 4. 2020
 • písemné práce společné části maturitní zkoušky – 8. a 30. 4. 2020
 • přijímací řízení do denního studia SPŠ: 1. kolo – 14. 4. a 15. 4. 2020
 • závěrečná klasifikační porada 4. ročníky: 27. 4. 2020
 • předávání ročníkových vysvědčení 4. ročníkům 29. 4. 2020
 • praktické maturitní zkoušky profilové části: 27. a 29. 4. 2020
 • ústní maturitní zkoušky společné a profilové části:
  - 18. – 22. 5. 2020 I4A, I4B, EA4
  - 25. – 29. 5. 2020 SM4A, SC4A, SM4B, SC4B
 • didaktické maturitní testy a písemné maturitní práce společné části: 4. 5. – 46. 5. 2020
 • předání maturitních vysvědčení: 27. 5. 2020 (I4A, I4B, EA4), 2. 6. 2020 (SC4A, SM4A, SC4B, SM4B)
 • písemná ZZ učňů 1. 6. 2020
 • praktická ZZ učňů 3. 6. – 4. 6. 2020
 • ústní ZZ učňů 15. 6. 2020
 • absolutoria 22. 6. – 23. 6. 2020
 • praxe 3. ročník: 18. 5. 2020 - 29. 5. 2020
 • praxe 2. ročník:
  • SC2B, ET2, I2B - 18. 5. 2020 - 29. 5. 2020
  • SM2A, SC2A, I2A - 25. 5. 2020 - 5. 6. 2020
 • vodácký kurz SM2A, SC2A, I2A 18. 5. - 22. 5. 2020
  SC2B, ET2, I2B 1. 6. - 5. 6. 2020
 • SRPŠ 1. ročník – 16. 6. 2020
 • přihlášky k maturitním zkouškám pro podzimní termín – 22. 6. 2020
 • exkurze: 23. - 24. 6. 2020
 • závěrečná klasifikační porada: 19. 6. 2020
 • sportovní den: 25. 6. 2020
 • slavnostní zakončení školního roku: 26. 6. 2020
 • přijímací řízení VOŠ: 1. 6. 2020