Harmonogram pro školní rok 2019/2020


1. pololetí: 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020
2. pololetí: 1. 2. 2020 - 30. 6. 2020
Podzimní prázdniny: 29. a 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020
Jarní prázdniny: 3. 2. – 9. 2. 2020
Velikonoční prázdniny: 9. 4. 2020


  • adaptační kurzy – 1. ročník: ST1, SZ1, OB1, ET1 16. – 18. 9. 2019, I1A, I1B – 18. – 20. 9. 2019
  • maturitní ples: 14. 2. 2020
  • pololetní klasifikační porada: 24. 1. 2020
  • dny otevřených dveří: 29. a 30. 11. 2019, 12. 2. 2020
  • lyžařský kurz 1. roč.: 22. 2. – 29. 2. 2020
  • odevzdání IMP: 28. 2. 2020
  • odevzdání seznamu literárních děl ředitelce školy do 30. 3. 2020
  • třídní schůzky SRPŠ: 20. 11. 2019 elektro oddělení a 21. 11. 2020 strojní oddělení
  • volba zaměření (1. ročník strojírenství, 2. ročník elektrotechnika): 30. 4. 2020
  • volba seminářů pro 4. ročník: 30. 4. 2020