Harmonogram pro školní rok 2016/2017


1. pololetí: 1. 9. 2016 – 31. 1. 2017
2. pololetí: 1. 2. 2017 - 30. 6. 2017
Podzimní prázdniny: 26. 10. - 27. 10. 2016
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017
Pololetní prázdniny: 3. 2. 2017
Jarní prázdniny: 27. 2. - 5. 3. 2017
Velikonoční prázdniny: 13. 4. - 14. 4. 2017


 • adaptační kurz 1. ročníky 12. 9. - 16. 9. 2016
 • přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 25. 11. 2016
 • 1. čtvrtletní klasifikační porada: 10. 11. 2016
 • třídní schůzky SRPŠ: 14. 11. 2016 elektro oddělení a 15. 11. 2016 strojní oddělení
 • maturitní ples: 20. 1. 2017
 • pololetní klasifikační porada: 26. 1. 2017
 • dny otevřených dveří: 25. a 26. 11. 2016, 13. 1. a 14. 1. 2017
 • čtvrtletní klasifikační porada: 5. 4. 2017
 • třídní schůzky SRPŠ: 10. 4. 2017 elektro oddělení a 15. 11. 2011. 4. 2017 strojní oddělení
 • 1. kolo přijímacího řízení SPŠ – 1. termín – 12. 4. 2017
 • 1. kolo přijímacího řízení SPŠ – 2. termín – 19. 4. 2017
 • písemné maturitní práce – český jazyk
 • praktické maturitní zkoušky – 26. 4. 2017
 • obhajoby individuálních maturitních prací – 27. 4. 2017
 • vydání vysvědčení 4. ročníku – 28. 4. 2017
 • volba zaměření (ST1A, ST1B, ET2) a volba seminářů (3. ročník) – 28. 4. 2017
 • písemné maturitní zkoušky 0 2. – 5. 5 2017
 • ústní maturitní zkoušky SM4, SC4 – 16. - 19. 5. 2017
 • ústní maturitní zkoušky I4A, I4B, EA4, ES4 – 22. - 26. 5. 2017
 • praxe – SM2, SC2, 3. ročník – 15. -26. 5. 2017
 • praxe – I2A, I2B, ET2 – 22. 5. – 2. 6. 2017
 • vodácký kurz – I2A, I2B, ET2 – 15. – 19. 5. 2017
 • vodácký kurz – SM2, SC2 – 29. 5. – 2. 6. 2017
 • předání maturitních vysvědčení – 31. 5. 2017
 • předání vysvědčení – OB3, SZ3 – 2. 6. 2017
 • přijímací řízení VOŠ – 1. kolo 5. 6. 2017
 • písemné závěrečné zkoušky OB3, SZ3 – 5. 6. 2017
 • praktické závěrečné zkoušky OB3, SZ3 – 7. – 8. 6. 2017
 • absolutoria VOŠ – 19. -. 21. 6. 2017
 • přihlášky k maturitním zkouškám v podzimním termínu – 23. 6. 2017
 • klasifikační porada – 23. 6. 2017
 • sportovní den – 29. 6. 2017
 • Slavnostní ukončení školního roku – 30. 6. 2017