Návštěvy rodilých mluvčích na naší škole

logo_ef.gif, 4kB
V úterý 27. 4. 2009 navštívil naší školu holandský učitel z města Groningen na severu Holandska. Spolu s ním přijela i americká kolegyně z Detroitu. Při přátelském rozhovoru jsme diskutovali o různých školských systémech v těchto odlišných zemích. Poté si naši kolegové prohlédli školu a krátce nahlédli i do některých vyučovacích hodin.


foto - navsteva v reditelne foto - havlik chlumska foto - chodba školy


Education First je mezinárodní společnost zprostředkující jazykové kurzy a studium v zahraničí na středních školách (www.ef.com). Naši studenti mají možnost se s nabízenými pobyty a destinacemi seznámit prostřednictvím katalogů a propagačních materiálů, které jsou volně ve škole k dispozici.


Využili jsme nabídky této agentury k návštěvě rodilého mluvčího v naší škole. Bob Hoffmann z Virginie v USA si připravil pro žáky čtvrtých ročníků hodinu angličtiny zaměřenou na reálie anglicky mluvících zemí, zejména USA. Pro mnohé žáky byla hodina vítanou příležitostí jak si otestovat své jazykové dovednosti. Pro všechny žáky byla tato hodina tečkou za jejich čtyřletým studiem angličtiny na naší škole.


foto - výuka s mluvčími 1 foto - výuka s mluvčími 2 foto - výuka s mluvčími 3


4. 5. 2009     vyučující anglického jazyka