VOŠ a SPŠ, Jičín – tradice - kvalita - jistota uplatnění na trhu práce

Již více než sto let trvá tradice odborného školství v Jičíně. Pokládáme se za její hrdé a úspěšné pokračovatele. Důkazem toho jsou úspěchy našich studentů v praxi, do které jim laskavě a se vší vstřícností pomáhají i naši firemní partneři.Altran Altran Continental
Deprag Elitex Emuge
Equans FMT Kamax
LPM MCAE Microrisc
SECO Group Siemens Sklopisek Střeleč
ŠKODA AUTO Vyrtych  

Spolupráce s firmou Siemens byla nastartována již v roce 2004


Vapos, Siemens a technické školství

MM Průmyslové spektrum je strojírenský měsíčník přinášející aktuální technické informace z tuzemska i ze zahraničí. V prosincovém čísle tohoto měsíčníku se píše i o naší škole.

Budoucí cesta rozvoje středních škol je ve spolupráci s průmyslovými podniky. Vznik a vybavení moderních učeben je možné financovat z evropských strukturálních fondů. Na toto téma Ing. Klocová ze společnosti Siemens uvádí: „Ráda bych na tomto místě zmínila skutečnost, že pan Bernard vedle své firmy věnuje iniciativu i rozvoji technického školství a byl to právě on, kdo nám v roce 2004 na Střední průmyslovou školu v Jičíně ukázal cestu. Pan Bernard s jičínskou průmyslovkou již delší dobu spolupracuje a díky tomu sem směřují i naše aktivity. Vůbec možná poprvé v České republice jsme právě na zdejší průmyslovce instalovali výukový software všeobecně známý pod názvem SinuTrain včetně ovládacích klávesnic, který je určen pro 16 pracovních stanic. Zájem ze strany pedagogů školy o novou formu výuky nás velmi potěšil a díky nadšení těchto lidí se nebojím říci, že výuka CNC programování je v Jičíně skutečně dokonalá. Velký dík patří i vedení školy, které toto nadšení sdílí a věnuje se neúnavně shánění finančních prostředků k dalšímu zkvalitnění výuky. Tuto skutečnost dokládá fakt, že v nedávné době byl na škole instalován nový soustruh, který posunuje výuku CNC programování na ještě vyšší úroveň, protože si studenti přímo ve škole mohou prakticky vyzkoušet to, co si připravili na tréninkových stanicích SinuTrain. V současné době jednáme se školou o možnosti instalace dalšího vzdělávacího doplňku - opce Virtuální stroj. Pokud vše dopadne dobře, a já věřím, že určitě ano, budou si moci studenti přímo v učebně na PC vyzkoušet ‚reálné obrábění‘ na virtuálním stroji," říká paní Klocová.

Celý článek na:
http://www.mmspektrum.com/clanek/zkusenosti-made-in-siemens-v-aplikacich-firmy-vapos

projekt_siemens_certifikat_lo.jpg, 31kB   Předání certifikátu

Od roku 2011 provádíme školení v našem školicím středisku pro CNC programování ve spolupráci s firmou Siemens v systémech ShopTurn a ShopMill.