Evropský den jazykůEvropský den jazyků 2011


 

„V dnešní globální společnosti jsou znalosti cizích jazyků nepostradatelné. Když chce člověk studovat nebo pracovat v zahraničí, pak mu obvykle nestačí ovládat jen vlastní mateřštinu. Kdo zná kromě svého mateřského jazyka ještě jeden nebo více jazyků cizích, mívá nejen lepší šance na uplatnění, ale může i lépe poznávat jiné kultury a způsoby života.
Na podporu jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě prohlásila Rada Evropy 26. září za Evropský den jazyků.“


Do Evropského dne jazyků se naše škola zapojila různými aktivitami -studenti vytvořili tematický plakát, zapojili se do řešení kvízu, třída TL3 navštívila se svými vyučujícími A.Chlumskou a P.Hejnou Goethe-Institut a Rakouské kulturní fórum v Praze, paní I.Fišerová a student J.Pokorný (IT4b) zorganizovali besedu s dívkou z Keni. Dle ohlasu studentů se akce vydařily a věříme, že byly vhodným doplněním studia cizích jazyků.


Komise CJ

 

V pondělí 26. 9. 2011 se naše třída TL3 zúčastnila exkurze do Prahy u příležitosti Evropského dne jazyků. Program začal v Goethe-Institutu. Po zhlédnutí tří krátkých animovaných filmů jsme absolvovali test ze znalostí německého jazyka. Za jeho vypracování jsme získali od pořadatelů drobnou odměnu. Náš program pak pokračoval na nádvoří Národního divadla. Tam jsme spolu s dalšími diváky shlédli vystoupení dětí ze základní školy v německém jazyce a hudební produkci rodilé mluvčí. Poté jsme navštívili Rakouského kulturní fórum a seznámili se s jeho činností. Na závěr jsme se vydali na prohlídku Jindřišské věže. Zde jsme vyčkávali do odbití celé hodiny, abychom zaslechli vyzvánění zvonkohry. Exkurze s uvedeným programem byla zajímavým obohacením výuky německého jazyka.


Blanka Luňáková, Radek Pánek


NÁVŠTĚVA Z KENI


V pátek 14. 10. 2011 naši školu navštívila dívka z Keni. Setkání se studenty se uskutečnilo v rámci Evropského dne jazyků, tudíž probíhalo v anglickém jazyce. Dívka Maureen nejdříve představila svoji zemi a poté studentům sdělovala, jak se cítí v České republice. Mauereen, která pracuje jako učitelka anglického jazyka v mateřské škole ve Špindlerově Mlýně, byla velmi milá a spontánní. Ochotně odpovídala na dotazy, které si pro ni trochu nesmělí studenti připravili. Doufáme, že se opět setkáme na jaře, kdy nám Maureen přislíbila další návštěvu.


T.Chlumská 26. 9. 2009 byl vyhlášen Evropským dnem jazyků European Day of Languages. Do této akce se zapojilo téměř 200 škol z různých evropských zemí. I naše škola svojí iniciativou se rozhodla podpořit tento den. Ve čtvrtek 24. 9. se několik studentů zúčastnilo zájezdu do Prahy spojeného s návštěvou Goethe institutu, který je jedním z partnerů tohoto dne. V pátek pak studenti třídy T3 prezentovali své návrhy plakátů na téma "Jsem strojař v Evropě", zpracovaném v různých evropských jazycích. Součastně tento den se uskutečnily besedy s rodilými mluvčími a lidmi, kteří pobývali delší dobu v některých evropských zemích. Dále si tento den studenti otestovali své jazykové i faktografické znalosti prostřednictví online kvízů, které byly k této akci připraveny.


2009_edj_01_lo.jpg 2009_edj_02_lo.jpg
2009_edj_03_lo.jpg 2009_edj_04_lo.jpg
2009_edj_05_lo.jpg 2009_edj_06_lo.jpg
2009_edj_07_lo.jpg 2009_edj_08_lo.jpg