Europass


Letošní absolventi naší střední průmyslové školy (maturitních i učebních oborů) získají Europassy.


V květnu 2004 se česká republika stala součástí Evropské unie. Základní práva našich občanů byla rozšířena o právo na svobodný pohyb, práci a studium kdekoli na území EU. Nástrojem, který by měl volný pohyb osob usnadnit, je tzv. Europass.


Europass vznikl jako nástroj zlepšující srozumitelnost popisu odborných kvalifikací a kompetencí, tj. znalostí, dovedností a schopností. Jeho cílem je usnadnit v celé Evropě mobilitu studentů a pracovníků, uznávání kvalifikací získaných odborným vzděláním v různých zemích EU a přispět tím k jejich větší profesní integraci na evropském trhu práce.


Europass

  • je soubor dokumentů, které popisují nabyté kompetence a pracovní zkušenosti svého držitele
  • má jednotný formát, který se používá v celé Evropě
  • se používá dobrovolně
  • se pořizuje bezplatně

Dokumenty Europassu

  • Europass – životopis (osobní údaje a informace)
  • Europass – jazykový pas (jazykové znalosti)
  • Europass – mobilita (zkušenosti z evropských studijních stáží a praxí)
  • Europass – dodatek k osvědčení (k dokladům o dosaženém středním vzdělání)
  • Europass – dodatek k diplomu (k diplomům vysokých škol a vyšších odborných škol)

http://www.europass.cz/