Dny otevřených dveří, veletrhy vzdělávání

Kdy se k nám můžete přijít podívat?
 • v pátek 1. prosince 2017 od 9,00 do 16,00 hodin
 • v sobotu 2. prosince 2017 od 9,00 do 12,00 hodin
 • v pátek 12. ledna 2018 od 9,00 do 16,00 hodin
 • v sobotu 13. ledna 2018 od 9,00 do 12,00 hodin

Budeme se účastnit veletrhů vzdělávání. Přijďte za námi:

 • 20. a 21. 10. 2017 do Jičína
 • 2. 11. 2017 do Turnova, Alešova 1723
 • 3. a 4. 11. 2017 do Aldisu v Hradci Králové
 • 9. 11. 2017 na výstavu do Mladé Boleslavi, Jičínská 762


Den otevřených dveří se koná na všech budovách školy (Pod Koželuhy 100, Komenského náměstí 45, Denisova 212). Získáte zde informace o otevíraných oborech, přijímacím řízení a přijímacích zkouškách, přípravných kurzech pro přijímací zkoušky, o možnostech vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto a o všem ostatním co Vás zajímá.


V hlavní budově školy v ulici Pod Koželuhy 100 vás naši pedagogové seznámí s:
 • programováním jednočipů pomocí Arduino Uno
 • modelem výrobní linky řízeným PLC Siemens LOGO!
 • bezdrátovou platformou IQRF – předvedení komunikace
 • aplikací PIC mikrořadičů
 • daty naměřenými školní meteostanicí
 • kvadrokoptérou, Raspberry PI, solárními roboty, roboty Pi-Bot
 • solárními vozítky - výrobky našich žáků
 • moderními operačními systémy – Windows 10, Linux
 • Cisco Networking Academy - prezentací počítačové sítě (simulace, prohlídka fyzického zařízení)
 • testováním PC
 • prací v kroužku KOOP – objektové programování v programovacím jazyku Java
 • prezentací programů na přípravcích z individuálních maturitních prací
 • úlohami z elektrotechnických měření, zapojováním obvodů
 • s výukou počítačové grafiky a prací s digitální fotografií
 • s žákovskou knihovnou a četbou k maturitě
 • interaktivními dějepisnými mapami
 • zajímavými matematickými úlohami
 • odbornými praxemi našich žáků v zahraničí - program Leonardo da Vinci

Pedagogové v budově školy na Komenského náměstí 45 pro vás připravili:

 • ukázku úloh na pneumatických obvodech, programování PLC automatů
 • prezentaci úloh zaměřených na senzoriku a regulaci
 • prezentaci realizace hydraulických obvodů - základní obvod pro ovládání přímočarého hydromotoru a rotačního hydromotoru, regulace otáček rotačního hydromotoru, elektroovládání rozvaděče
 • ukázku programu pro simulaci hydraulického obvodu
 • prezentaci simulátorů na programování CNC strojů v našem školicím středisku, které certifikovala firma Siemens
 • prezentaci úspěchů našich žáků v soutěžích v CNC programování
 • ukázku práce na CNC soustruhu (Siemens Sinumerik ) a CNC frézce (Heidenhain iTNC 530)
 • ukázku řešení praktických fyzikálních úloh – nakloněná rovina, tření, šikmý vrh aj.
 • práci se systémem ISES
 • ukázky modelování v systému CREO - tvorba výkresů, mechanizmů, pevnostních výpočtů a dalších možností moderních technologií CAD
 • informace o programu Leonardo da Vinci – prezentace z odborných praxí našich žáků v zahraničí
 • ukázku prací v CAD systémech – praktická ukázka tvorby modelů, sestav a výkresové dokumentace v CAD systémech Solid Edge a SolidWorks, ukázka různých postupů při 3D modelování, ukázka renderování 3D modelů, praktická ukázka tvorby mechanizmů a animací, prezentace prací studentů
 • ukázku práce v systému CAM – praktická ukázka simulace obrábění (soustružení/frézování) v CAM systému HSMWorks, praktická ukázka různých technologií obrábění, ukázka generování CNC kódu v CAM systému HSMWorks, ukázky prací studentů
 • ukázky praktického měření strojních součástí (měření délek, průměrů, úhlů, radiální házivosti, závitů), používání měřicích přístrojů – posuvných měřítek, mikrometrů, výškoměrů, úchylkoměrů, základních měrek, úhloměrů
 • ukázky souborných prací žáků učebního oboru zámečník
 • předvedení činnosti svářečské školy - ukázky svarů, metod svařování, technické dokumentace svaru

Návštěvu budovy školy v Denisově ulici 212 zvolte v případě, že si chcete prohlédnout prostory domova mládeže a školní jídelny.