Dny otevřených dveří, veletrhy vzdělávání

Kdy se k nám můžete přijít podívat?
 • v pátek 3. prosince 2021 od 13:00 do 17:00 hodin
 • v sobotu 4. prosince 2021 od 9:00 do 12:00 hodin
 • ve středu 20. ledna 2022 od 13:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří se koná na všech budovách školy (Pod Koželuhy 100, Komenského náměstí 45, Denisova 212). Získáte zde informace o otevíraných oborech, přijímacím řízení a přijímacích zkouškách, přípravných kurzech pro přijímací zkoušky, o možnostech vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto a o všem ostatním, co Vás zajímá.


V hlavní budově školy v ulici Pod Koželuhy 100 vás naši pedagogové seznámí s:
 • možnostmi výuky pomocí virtuální reality
 • programováním jednočipů pomocí Arduino Uno s připojenými periferiemi
 • modelem výrobní linky řízeným PLC Siemens LOGO!
 • bezdrátovou platformou IQRF – předvedení komunikace s využitím cloudu firmy CIS
 • ukázkami mobilních aplikací
 • možnostmi vytvoření elektronického obchodu
 • moderními trendy vytváření webových stránek s ohledem na adaptivní design
 • jednoduchými hrami vytvořenými při hodinách programování
 • výukou počítačové grafiky a prací s digitální fotografií, videem a 3D modelováním
 • daty naměřenými školní meteostanicí
 • solárními vozítky - výrobky našich žáků
 • moderními operačními systémy – Windows 10, Linux
 • Cisco Networking Academy - prezentací počítačové sítě (simulace, prohlídka fyzického zařízení)
 • testováním PC
 • prezentací programů na přípravcích z individuálních maturitních prací
 • úlohami z elektrotechnických měření, zapojováním obvodů

Pedagogové v budově školy na Komenského náměstí 45 pro vás připravili:

 • ukázky robotických mechanismů ze stavebnice LEGO Minstorms a stavebnic Bioloid Premium (mobilní i humanoidní roboti)
 • činnost robotické ruky
 • ukázku práce s 3D tiskárnou, 3D perem a 3D ručním scannerem
 • ukázku úloh na pneumatických obvodech, programování PLC automatů
 • prezentaci úloh zaměřených na senzoriku a regulaci
 • prezentaci realizace hydraulických obvodů - základní obvod pro ovládání přímočarého hydromotoru a rotačního hydromotoru, regulace otáček rotačního hydromotoru, elektroovládání rozvaděče
 • ukázku programu pro simulaci hydraulického obvodu
 • prezentaci simulátorů na programování CNC strojů v našem školicím středisku, které certifikovala firma Siemens
 • ukázky modelování v systému CREO - tvorba výkresů, mechanizmů, pevnostních výpočtů a dalších možností moderních technologií CAD
 • ukázku prací v CAD systémech – praktická ukázka tvorby modelů, sestav a výkresové dokumentace v CAD systémech Solid Edge a SolidWorks, ukázka různých postupů při 3D modelování, ukázka renderování 3D modelů, praktická ukázka tvorby mechanizmů a animací, prezentace prací studentů
 • ukázku práce v systému CAM – praktická ukázka simulace obrábění (soustružení/frézování) v CAM systému HSMWorks, praktická ukázka různých technologií obrábění, ukázka generování CNC kódu v CAM systému HSMWorks, ukázky prací studentů
 • ukázky praktického měření strojních součástí (měření délek, průměrů, úhlů, radiální házivosti, závitů), používání měřicích přístrojů – posuvných měřítek, mikrometrů, výškoměrů, úchylkoměrů, základních měrek, úhloměrů
 • ukázky souborných prací žáků učebního oboru zámečník
 • předvedení činnosti svářečské školy - ukázky svarů, metod svařování, technické dokumentace svaru

Návštěvu budovy školy v Denisově ulici 212 zvolte v případě, že si chcete prohlédnout prostory domova mládeže a školní jídelny.