Výlet třídy T1 na výstavu o Albrechtu z Valdštejna

3. 12. 2007 historicky poprvé naše třída opustila školní lavice a vydala se na celodenní výlet do pražských ulic. Důvodem této výpravy byla výstava o všem, co bylo spjato s životem Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna.


Již v brzkých ranních hodinách se většina žáků naší třídy sešla na nástupišti jičínského nádraží, odkud jsme se vydali v kolektivu 16 lidí vlakem do Nymburka nad Labem. Zde byla naše přestupní stanice, do které jsme se dostali zhruba po jedné hodině, přičemž jsme na nádraží dalších 20 minut očekávali příjezd kupé, které bylo tak přeplněno, že tak jsme se v hojném počtu mačkali s jinými lidmi v uličce vlaku dalších 45 minut.


2007_t1_1.gif, 35kB
Po příjezdu do Prahy na Hlavní nádraží jsme přešli na pražské metro, kterým jsme se dostali do blízkosti Pražského hradu, odkud jsme již celý den kráčeli po svých. Jako první jsme navštívili letní zámek Belveder, který byl však uzavřen, a tak jsme pokračovali dále k bráně Hradu.


Když jsme vcházeli do komplexu Hradu, jako vždy stála hradní stráž ve svých budkách, a tak jsme nevynechali fotografování. Protože nám však čas moc nepřál, jelikož naše třída měla na programu návštěvu Senátu, kde jsme museli být ve stanoveném čase, spěchali jsme dál.


Než jsme se vydali směrem na Malou Stranu, navštívili jsme chrám svatého Víta, jenž byl jako obvykle přeplněn lidmi, kteří holdovali kultuře. Malou chvíli jsme v chrámu pobyli a následně jsme pokračovali dále směrem k senátní budově, která Albrechtovi z Valdštejna patřila za oněch časů, kdy byl živ. Nese jeho jméno, Valdštejnský Palác.


2007_t1_2.gif, 30kB Po příchodu na nádvoří jsme čekali na naši průvodkyni, oficiálně šlo o paní, která pracuje jako tisková mluvčí Senátu České republiky.


Poté, co přišla, jsme mohli vstoupit do budovy. Někteří z nás se těšili, že budou procházet bezpečnostním rámem, který pípne, když osoba, která prošla, má na sobě něco kovového.


Během okamžiku jsme byli všichni odbaveni a už nás paní průvodkyně vedla po točitém schodišti, prošli jsme všechny veřejné části senátní budovy a poté jsme byli i v zasedacím sále senátorů, někteří z nás si sedli i na předsednickou židli.


Následně jsme opustili senátní budovu a vydali jsme se do Valdštejnské jízdárny, kde byl hlavní cíl naší exkurze. Valdštejnská jízdárna je centrem výstavy o Albrechtu z Valdštejna se všemi historickými prameny z jeho doby. Na přání paní učitelky Aleny Chlumské jsem vydoloval ze své paměti referát, se kterým jsem trochu obohatil znalosti svých spolužáků, a následně jsme vešli do jízdárny.


Valdštejnská jízdárna je obrovská místnost, kde se proháněli za starých časů skutečně koně, a dnešní Senát byl vlastně stájí, kde byli koně, kterých si Albrecht z Valdštejna velmi vážil.


V jízdárně byly zobrazeny olejové malby Valdštejna z průběhu jeho života a na bojištích. Mezi vystavovanými exponáty byl i nově objevený kalendář Albrechta z Valdštejna nebo jeho zbroj, kterou používal při boji. V zadní části výstavy byl promítán dokument o životě této osobnosti, který jsem zhlédl s Petrem Čečákem.


Většina z nás však výstavu opustila rychle a šla navštívit dětský koutek jízdárny, kde byla cukrárna a spousta věcí na zkrácení dlouhé chvíle.


Po prohlídce jsme se vydali k McDonald’s na oběd. Poté, co jsme se posilnili, vydala se třída do Starého Města na Staroměstské náměstí přes Karlův most, který jsme mohli vidět při rekonstrukci.


Na Staroměstském náměstí jsme si dali rozchod, někteří se věnovali v tomto období svačení, jiní naopak vyhlíželi, kde by zakoupili ve vánočně laděných stáncích něco zajímavého. Během půl hodiny na Staroměstském náměstí se strhl ohromný liják, který usilovně padal po celou dobu, co zde naše třída pobývala.


Poté se zase sloučila na domluveném místě a šli jsme se podívat na Orloj, který jako vždy otevře okénka a z nich vystupují postavy světců a lidí, když odbíjí celá hodina.


Nyní byl již večer, a tak jsme se vydali směrem na Václavské náměstí, kde bylo další místo srazu ve stanoveném čase, někteří si něco zakoupili a jiní raději šli přímo k soše svatého Václava. Od sochy jsme vyrazili na Hlavní nádraží a stejným způsobem jsme se vrátili plní dojmů domů.


Student T1 Jiří Butor