Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

Nabízené studijní obory

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠJ

24. 3. 2020

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření a jeho následném prodloužení ze dne 23.3.2020 uzavírá Školní jídelna provoz od soboty 14. 3. 2020 do pátku 3. 4. 2020 pro všechny strávníky.

Další provoz ŠJ se bude řídit aktuální situací a Usnesením vlády České republiky.

 

Přístup do Bakalářů/Komens

16. 3. 2020

Pokud máte problém s heslem do Bakalářů, použijte níže uvedený odkaz pro reset hesla:
https://klasifikace.vos-sps-jicin.cz/bakaweb/next/serpwd.aspx

V případě, že to nefunguje, zřejmě máte v evidenci špatný email. V tomto případě kontaktujte mne, nebo svého třídního učitele. 

Honza Janeček
Správce sítě

Informace k způsobu výuky a vzdělávání

13. 3. 2020

Vážení žáci a studenti,

v době uzavření školy bude probíhat výuka formou zadávání a vyhodnocování domácí práce prostřednictvím Komens.

Všichni jste povinni tyto pravidelně sledovat, úkoly řádně zpracovávat a odevzdávat v určených termínech.

Sledujte také webové stránky naší školy.

Dle ministerské vyhlášky bude studium od pondělí 16. 3. 2020 probíhat distanční formou. Je povinností studentů sledovat informace proudící ze školy primárně přes Komens.

 

Přípravný kurz - dočasné pozastavení

10. 3. 2020

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ

Přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ se do odvolání ruší. Další informace budou zveřejněny na stránkách školy a zároveň budou registrovaným účastníkům zaslány e-mailem.

 

Uzavření tělocvičen v budovách VOŠ a SPŠ, Jičín

10. 3. 2020

Od středy 11. 3. 2020 budou uzavřeny až do odvolání obě tělocvičny školy pro veškeré akce.

 

Aktuální informace - Koronavirus

10. 3. 2020

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 až do odvolání osobní přítomnost žáků SŠ a studentů VOŠ ve škole, v domově mládeže a ve školní jídelně.

Další informace budou vždy zveřejněny na webu školy.

 

Školní kolo SOČ 2020

9. 3. 2020

V úterý 3. března 2020 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti označované mezi studenty jako SOČka, která bývá tradičně oblíbenou prezentací toho, co dělají studenti navíc, co je baví a co je mnohdy náplní jejich individuální maturitní práce ve čtvrtém ročníku.

 

DALŠÍ ZPRÁVY