Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Opravné a rozdílové zkoušky - budova Pod Koželuhy 100

úterý 27. 8. 2019 od 10.00 hod.: český jazyk a literární seminář, strojnictví, SPS, mechanika, technologie, anglický jazyk, informatika, počítačové sítě a rozdílové zkoušky do 2. ročníku oboru strojírenství

středa 28. 8. 2019 od 8.00 hod.: matematika, fyzika, elektronika 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ

3. kolo přijímacího řízení na VOŠ se bude konat 27. srpna 2019.
Přihlášky podávejte do 26. srpna 2019.Více informací maleznete zde

Naposledy zazvonilo, prázdniny otevírají dveře…

Poslední školní týden se nesl již v uvolněném duchu. Po pondělním úklidu tříd a šaten následovaly dva dny exkurzí a výletů, které strávila každá třída dle svého gusta. Na vodě, zájezdem do polského Krakova a Osvětimi, do Krkonoš, výletem do Prahy, turistickými pochody po okolí nebo na koupališti, kterému nahrávalo především velmi teplé počasí. 

Stopy historie

Vztah k minulosti utváří vztah k současnému dění.

25. a 26. června 2019 se někteří žáci tříd I1A, E1, I2A a SC/SM3A zúčastnili zájezdu do Krakova a Osvětimi, organizovaného vyučujícími českého jazyka a literatury, dějepisu a občanské nauky - PhDr. I. Bílkovou, PaedDr. A. Chlumskou a Mgr. R. Novákovou.

DALŠÍ ZPRÁVY