Přehled nabízených volnočasových aktivit


Digitální fotografie a video lichý čtvrtek od 14.00 hod.
     
Kroužek objektově orientovaného programování
(v programovacím jazyku C#)
liché úterý od 14.35 hod.
     
Šachový kroužek sudé úterý od 14.35 hod.
     
Volejbal pondělí od 14.30 hod.