Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

Nabízené studijní obory

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Mimořádné opatření

18. 9. 2020

Mimořádným opatřením se od 18. 9. 2020 zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, odborný výcvik u strojů).

 

Zahájení školního roku 2020/2021

Vyučování v plném rozsahu ve všech oborech a ročnících začíná 1. září 2020 v 7.50 hod.
Od žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Používání „roušek“ se bude řídit aktuálními opatřeními.
Zákonným zástupcům, kteří budou doprovázet svoje děti, nebude vstup do budovy školy povolen.
Na domově mládeže bude moci doprovodit své dítě pouze jeden ze zákonných zástupců.

Umístění tříd 1. ročníku:

  • obor Informační technologie – Pod Koželuhy 100
  • obory Strojírenství, Elektrotechnika, Strojírenství s využitím CAD a CAM, Obráběč kovů, Strojní mechanik – Komenského náměstí 45

3. září 2020 se od 15:30 hod. konají třídní schůzky zákonných zástupců žáků 1. ročníku. Schůzky se bude moci zúčastnit pouze jeden zákonný zástupce žáka.

 

DALŠÍ ZPRÁVY