Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

Nabízené studijní obory

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Informace pro uchazeče

30. 4. 2021

Přijatí žáci doručí zápisový lístek ředitelství školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení v čase 7:30 až 14:30 hod.

Preferujeme zaslání zápisového lístku poštou.

Vzor vyplnění zápisového lístku zde.

 

Přijímací zkoušky na SŠ pro obory informační technologie a elektrotechnika

26. 4. 2021

Termín: 5. nebo 6. května 2021 od 8:00 hod. (do školy se dostavte min. 30 minut před zahájením zkoušek)

Místo: VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100

Více informací po kliknutí na nadpis.

PROVOZ ŠKOLY OD 19. 4. 2021

17. 4. 2021

Od 19. 4. 2021 jsou povoleny konzultace žáků s pedagogy ve skupinách max. 6 žáků na 1 pedagoga.
Tyto konzultace budou využity pro přípravu na praktické maturity a praktické závěrečné zkoušky.
Před konzultacemi jsou žáci i učitelé povinni podstoupit test.
Při konzultacích platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest.
Informace o konzultacích budou předávány příslušnými vyučujícími.

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ

17. 4. 2021

Instruktážní video z produkce MŠMT názorně ukazuje průběh antigenního testování žáků.

https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Podrobnější informace k testování ve školách naleznete na stránkách https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

Vyučování od 12. 4. 2021

8. 4. 2021

Na základě pokynů MŠMT se od 12. 4. 2021 režim vyučování na naší škole nemění. Praktická výuka není povolena.

 

DEPRAG CZ A. S. – FIRMA PŘÁTELSKÁ KE STUDENTŮM

1. 4. 2021

S firmou Deprag máme dlouholeté zkušenosti jako s firmou pro naši školu přátelskou. Pořádá pro naše studenty odborné exkurze, souvislé praxe. Nyní přichází firma s nabídkou spolupráce na závěrečných studentských pracích (vhodné pro 3. ročníky) i nabídkou výjimečných pracovních příležitostí (vhodné pro 4. ročníky, absolventy současné i budoucí). Pokud hledáte své směřování či budoucí uplatnění v praxi, neváhejte a čtěte ZDE.

Školní kolo SOČ 2021

24. 3. 2021

Každým dnem se mění situace, mění se ministři zdravotnictví, mění se jarní počasí. Oblíbená SOČka však zůstává. Je stálicí mezi soutěžemi, kterých se naši studenti úspěšně účastní. Také letos nabídne zajímavé klání nejen na půdě naší školy. Letošní práce dosahují vysoké kvality. Potenciál je veliký. Nejen vzhledem k soutěži, ale i k praxi, kde si mnohé projekty jistě najdou své uplatnění.

 

DALŠÍ ZPRÁVY