Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

VOŠ a SPŠ, Jičín opět druhou nejúspěšnější odbornou školou v Královéhradeckém kraji

Program Excelence středních škol vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, hodnotí žáky a školy podle výsledků v soutěžích.

V krajském kole SOČ budeme mít trojnásobné zastoupení

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se v prostorách DVPP Jičín, Železnická 460 konalo okresní kolo studentské odborné činnosti. Tříčlenná odborná komise, hodnotila 5 prací z oborů „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“, „Historie“ a „Ochrana a tvorba životního prostředí“.

Exkurze studentů strojních oborů v Crash laboratoři ŠKODA – Auto

Dne 30. března 2017 byl pro studenty druhé a třetího ročníku vyšší odborné školy a pro studenty třetího ročníku strojírenského maturitního oboru významný den. Díky absolventovi naší školy, Jiřímu Šneberkovi DiS., jsme měli možnost navštívit crash laboratoř ŠKODA-Auto.

První místo v krajském kole sálové kopané

V pátek 31. 3. 2017 se konalo v Jičíně krajské kolo středoškolských her v sálové kopané.

Žáci naší školy budou využívat laboratoře TUL

23. 3. 2017 navštívili naši školu VOŠ a SPŠ, Jičín děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. a proděkan pro vnější vztahy a studium v anglickém jazyce Ing. Miloš Hernych, aby s vedením naší školy dohodli konkrétní plán spolupráce.

Školní kolo studentské odborné činnosti 2017

Ve čtvrtek 16. března 2017 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise hodnotila 6 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ a jednu práci z oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“. Podle postupového klíče mohly postoupit do okresního kola z každého oboru práce, pouze dvě nejlepší práce.

Vítězství v soutěži CISCO Netacad - Internet of Everything!

Je sobota 25. 3. 2017 tři hodiny odpoledne a náš tým Mikrocheap si z Hradce Králové veze celkové vítězství v kategorii Internet of Everything! Odvezli jsme si tak z Hradce nejen zlaté čokoládové medaile ...

DALŠÍ ZPRÁVY