Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

VOŠ a SPŠ, Jičín se stala fakultní školou Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci

Po obdržení titulu Fakultní škola Fakulty mechatroniky Technické univerzity v Liberci na podzim roku 2016, se stala naše škola také Fakultní školou Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci.

Florbal - 2. místo v krajském kole

Umístěním na 2. místě v krajském kole dosáhli naši florbalisté nejlepšího výsledku v tomto sportovním odvětví.

Velké možnosti pro úspěšné absolventy naší školy ve firmě Swell

V pondělí, dne 20. 3. 2017, navštívili naší školu zástupci firmy SWELL, Hoříce. Nejednalo se o nahodilou akci, ale o další z řady pečlivě připravených prezentací této firmy.

Zapojili jsme se do projektu Zaměstnaný absolvent

Projekt Zaměstnaný absolvent zvýší zaměstnatelnost absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji.

Spolupráce firmy Altran Technologies Czech Republic (SWELL) a VOŠ a SPŠ, Jičín dále pokračuje

V návaznosti na předcházející prezentace byla studentům prvního a druhého ročníku vyšší odborné školy 13. března 2017 představena další část aktivit této firmy tentokrát výroba nástrojů na prototypy plechových dílů a následně výroba lisovacích nástrojů pro sériovou výrobu.

 

Navštívili jsme největšího výrobce hliníkových kol v ČR

Ve firmě Ronal jsme se seznámili s prací na vstupní a výstupní kontrole.

Znalosti z číslicové techniky využili studenti mechatroniky k sestrojení sběrače

K sestrojení zařízení Sběrač PA-2K byly použity stavebnice Fischertechni, které jsou k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ Jičín.

DALŠÍ ZPRÁVY