Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

Nabízené studijní obory

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

FIRMA ŠKOLE – ŠKOLA FIRMĚ

21. 9. 2021

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 vyhlásila Krajská hospodářská komora na zámku v Dobřenicích vítězné dvojice soutěže. Continental Automotive Czech Republic s.r.o a VOŠ a SPŠ, Jičín patří mezi vítěze. Akce se zúčastnili a cenu přebrali zástupci firmy i školy.

 

ADAPTAČNÍ KURZY 2021–2022

20. 9. 2021

Nový školní rok. Nová škola. Noví spolužáci i třídní učitelé. Nebudu tu ztracený? Bude se mi tu líbit? Najdu si kamarády?

Studenti prvních ročníků přichází do školy s velikým očekáváním i mnoha obavami. Aby byl nástup na novou školu snazší, pořádáme každoročně adaptační kurzy, aby byly položeny dobré základy pro nové třídní kolektivy a zahnány první strachy. Nejinak tomu bylo i letos v září.

ŠKOLA PĚTIHVĚZDIČKOVÁ *****

16. 9. 2021

Zpětná vazba je vždy důležitá. Velice si ceníme ohlasů od návštěvníků oslav ke 150. výročí školy. Ústně, písemně i elektronicky se jich sešlo mnoho. Některé z nich vybíráme a ještě znovu děkujeme za návštěvu a milá a hodnotná setkání!

 

FIRMA ŠKOLE – ŠKOLA FIRMĚ

15. 9. 2021

Již po několikáté na tomto místě připomínáme, že škola se trvale snaží o to nejpodstatnější – provázat teoretické školní znalosti s aplikací do praxe. O to, aby se naši studenti již během školních let zapojovali díky svým projektům do reálného života firem a svým dílem také přispěli k jejich rozvoji. A také nyní se ukazuje, že toto snažení padá na úrodnou půdu.

 

Jičínská průmyslovka 150

15. 9. 2021

Článek od našeho bývalého učitele Ing. Bohumíra Procházky, který u nás učil v letech 1964 až 1970.

 

Průmyslovka jubilující

13. 9. 2021

V pátek 10. a v sobotu 11. září 2021 vyvrcholily ve škole oslavy 150. výročí od založení technického vzdělávání v Jičíně, kterým předcházela výstava na náměstí během května a června toho roku, která je stále k vidění na webu www.150let.cz. Nyní se otevřely dokořán dveře obou našich budov a zvaly veřejnost k návštěvě, prohlídce školy a vzpomínání.

 

Ředitelské volno 27. 9. 2021

13. 9. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na pondělí dne 27. září 2021 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno z organizačních důvodů.

 

DALŠÍ ZPRÁVY