Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

Dny otevřených dveří

  25.11.2016 od 9:00 do 14:00
  26.11.2016 od 9:00 do 12:00
  13.01.2017 od 9:00 do 14:00
  14.01.2017 od 9:00 do 12:00

 Bližší informace v sekci [PRO UCHAZEČE] -->

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Studenti vyšší odborné školy v jičínském Continentalu

V pátek, dne 25. 11. 2016, se 11 studentů třídy V2 a 15 studentů třídy V1, tedy celkem 26 studentů oboru Strojírenství se zaměřením CAD a CAM naší Vyšší odborné školy, zúčastnilo exkurze ve firmě Continental Jičín. Tato exkurze se nijak nelišila od podobných akcí s tím rozdílem, že celá probíhala výhradně v anglickém jazyce.

Přijímací zkouška nanečisto v lednu 2017

Chcete si vyzkoušet přijímací test v prostředí střední školy? Přijďte 14. ledna v 9.00 hod. nebo 18. ledna 2017 ve 14.30 hod. na budovu Pod Koželuhy 100 nebo na Komenského náměstí 45.

Zúčastnili jsme se 1. ročníku IQRF IoT Hackatonu

Ve dnech 15. a 16. listopadu se v prostorách  Smíchovské střední průmyslové školy v Praze konal IQRF IoT Hackaton. Akce se zúčastnilo celkem 40 studentů z osmi středních a dvou vysokých škol. Za naši školu se hackatonu zúčastnili čtyři studenti, a to Antonín Říha ze třídy I3B, Ondřej Kolář ze třídy EA4 a Pavel Marx s Michalem  Dolenským ze třídy I4A.

Jak jsme uspěli v soutěži firmy Siemens v programování CNC?

V říjnu 2016 se aktéři soutěže o putovní pohár partnerských škol Siemens - Sinumerik Cup sešli v pražském centru firmy Siemens. Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci třídy SC4 – Karolína Volná, Michal Vancl, Jan Kolář a Libor Diblíček.

Třídní schůzky

Třídní schůzky SRPŠ se konají v podělí 14. 11. 2016 (budova Pod Koželuhy 100) a v úterý 15. 11. 2016 (budova na Komenského náměstí 45) vždy od 15.30 hod.

 

Ředitelské volno 18. listopadu 2016

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji volný den pro žáky střední školy na pátek 18. listopadu 2016. Studenti VOŠ budou mít zadáno samostudium.

Funkční model Zakládacího automatu byl vytvořen jako týmová práce v předmětu číslicová technika, studentů čtvrtého ročníku oboru Mechatronika.

Ke konstrukci zakládacího automatu byly využity součásti různých stavebnic, které jsou pro tento účel k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ, Jičín. K řízení pracovních procesů výtahu je použito programovací relé LOGO od firmy Siemens.

DALŠÍ ZPRÁVY