Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Firma Sklopísek Střeleč nabízí našim žákům stáže i pracovní uplatnění

Dne 9. 10. 2017 navštívili naši školu zástupci partnerské firmy Sklopísek Střeleč za účelem nabídky stáží žáků a volných pracovních míst.

 

Hledáte možnost, jak zajímavě strávit svůj volný čas?

Jste žáci základní školy nebo studujete na naší "průmyslovce"? Vyberte si z našich kroužků!

 

Dny otevřených dveří, veletrhy vzdělávání

Přijďte si prohlédnout prostory naší školy u příležitosti dnů otevřených dveří naší školy.

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku

Druhý  zářijový týden jsme strávili na adaptačním kurzu v Jinolicích.

 

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji volný den pro žáky střední školy na pátek 29. září 2017. Studenti VOŠ budou mít zadáno samostudium.  A. Žalská, ředitelka školy

DALŠÍ ZPRÁVY